• Пон – Пет: 8:30 – 18:00
 • + 359 88 751 3367
 • [email protected]
 • Къртене на бетон

  Къртене на бетон – техника и специфики на дейността

  Къртене на бетон

  Къртене на бетон

  По своята специфика технологията на къртене на бетон е сложен процес. При изпълнение на подобен тип строително-монтажни работи трябва да се вземе предвид не само трудоемкостта, но и специфичните последици върху цялата конструкция. Тук става дума за нежелани вибрации по време на изпълнението, микропукнатини и други. Така например, има огромно значение дали се кърти бетонна стена или армирана плоча.

  Как се кърти бетон?

  Благодарение на новостите в сферата на технологиите, работата с чукове е заменена с вертикални и хоризонтални стенорезни машини. Подготовката за изпълнение на задачата трябва да включва и сканиране на бетона. По този начин преди започване на работа, специалистите ще имат точна представа за разпложението на армировката и нейната гъстота. Запазването на целостта на армировката има решаващо значение за запазване на целостта и устойчивостта на цялото съоражение. 

  Разрушаване на бетон – какво още трябва да се има предвид

  Извършването на задачата изисква сериозна подготовка от гледна точка на човешкия ресурс – от една страна екипировка на работниците, а от друга – техническите знания за работа с машините и останалата техника. Говорейки за бетона като конструктивен елемент, трябва да се отбележи неговото свойство да увеличава якостта си с времето. Това, наред с различните марки бетон, поставя на сериозни изпитания както работниците, които оперират с машините, така и самата апаратура. Познавайки спецификата на работата в детайли, специалистите ни подготвят индивидуален проект за всяка задача и само стриктното му спазване е гарант за успешното приключване. Техниката, с която работим е произведена от лидерите в сферата. Това осигурява както дългогодишна експлоатация, така и работен процес лишен от всякакви трудови злополуки. Фирмата разполага с всички необходими сертификати и лицензи гарантиращи успешното приключване на поставените задачи в срок.

  Съвети за къртене на бетон

  Разрушаването на бетон или цялостното демонтиране на бетонови елементи включва различни етапи, което прави цялостния процес доста комплексен. Ако си предстои изпълението на подобна задача бихме ви посъветвали:

  • Изберете фирма, която с опита си да гарантира успешното приключване на поставените задачи. Както неколкократно казахме, разрушаването на бетон или стоманобетонни елементи е сложна процедура, която изисква специална подготовка на кадрите и машините. Най-добрият начин да се избегнат усложнения е да се изберат професионалисти в сферата. 
  • Преценете количеството работа и изберете правилния инструмент. Разрушаването на бетон с чук е отживелица. В днешно време технологиите предлагат далеч по-елегантни решения, които освен, че спестяват човешките усилия, увеличават производителността многократно. Годините опит в сферата ни дават възможност най-точно да преценим специфичните особености на определена задача и да изберем най-точните инструменти, с които да извършим определена дейност. 
  • Помислете за отпадъците. При рязането или къртенето на бетон се получава определено количество отработен материал. Той спада към групата на строителните отпадъци, което идва да рече, че не може да се изхвърля в обществените контейнери. Въпросният тип отпадъчен материал трябва да се извози до специални депа, където да се съхранява.