• Пон – Пет: 8:30 – 18:00
 • + 359 88 751 3367
 • [email protected]
 • Пробиване на бетон и стоманобетон

  Пробиване на бетон – типове

  Пробиване на бетон и стоманобетон като техническа задача намира изключително широко приложение при изпълнение на довършителни строително-монтажни работи. Освен при изброените материали, този метод намира приложение при допълнителна обработка на зидария, камък, асфалт и други. В зависимост от техническите особености на заданието, пробиването може да бъде мокро и сухо.

  Пробиване на бетон и стоманобетон

  Пробиване на бетон и стоманобетон

  В случаите на прилагане на метода пробиващата корона се охлажда с вода, което освен понижаване на температурата, спомага и за изхвърлянето на отработения материал далеч от зоната на работа.

  Боркороните за мокро пробиване са изключително подходящи за направата на дупки в армиран и неармиран бетон. Могат да се използвани всекидневно в едно с ядкопробивни машини и това дава добри резултати и дълъг живот на инструментите и машините. Разбира се ефективната работа включва и спазването на препоръките на производителя на техниката.

  Сухото пробиване намира приложение в случаите на прорязване на отвори в зидарии. В тези случаи водата е заменена от въздух, а праховите частици биват засмуквани от специални прахосмукачки, така че да се избегне излишното замърсяване на строителната площадка.

  Новости в сферата

  Практиката показва, че благодарение на съвременните технологии, пробиването на бетон и стоманобетон е икономически изгодна строително-монтажна дейност, която може да се изпълни в срок без допълнителни забавяния. Запазването на целостта на конструкцията, чрез осигуряване на нулеви вибрации е друг изключително важен фактор.

  Важно е да се отбележи, че благодарение на напредъка на технологиите, работата с чукове и длета е заменена със съвременни машини от най-висок клас. След преварителен анализ на конструкцията и определянето на разположението и дълбочината на армировката, работата по пробиването може да започне, като крайният успех е гарантиран. 

  Предвид факта, че бетонът е елемент, който увеличава якостта си с времето, пробиването или рязането на бетон изискват високо квалифициран екип от специалисти, които са запознати в детайли със спецификата на задачата от една страна и техника и машини, който да отговарят на определени стандарти от друга. Нашите специалисти имат нужната квалификация и сертификати, които да гарантират високо качество на свършената работа. 

  Наличната техника, с която ежедневно извършваме различни операции е произведена от водещите компании в сферата, което е допълнителен атестат за успех.

  Прорязване на дупки в бетон – приложения

  • Пробиване на отвори за отоплителни инсталации и монитиране на отоплителни тела
  • Допълнително изграждане на ВиК системи
  • Изграждане на тръбни разклонения
  • Включване към централни системи за отопление, водоснабдяване и канализация
  • Монтиране на хоризонтални и вертикални въздуховоди
  • Допълнителен монтаж на вентилационни елементи и клапи
  • Монтаж на силови кабели
  • Изграждане на системи за наблюдение и контрол

  Предстои ви работа с бетон ? Ето защо да изберете нас:

  • Фирмата е една от първите работили в сферата и за близо две десетилетия се е утвърдила като лидер на пазара.
  • Ние сме тези, които извършват реално работата и не се налага да наемаме подизпълнители за по-специфични или сложни за изпълнение задачи.
  • През годините сме натрупали опит, благодарение на който взимаме навременни и адекватни решения.
  • Предлагането на качествена и бърза услуга е основен принцип в работата ни.
  • Следим адекватно развитието в сферата и успешно прилагаме най-новите и модерни методи за извършване на работата.
  • Използваме най-добрата техника, която е и основен гарант за качество на изпълнението.
  • Специалистите ни имат всички необходими сертификати за работа с бетон и стоманобетон.
  • Процесът на работата ни не включва продукти, които замърсяват околната среда.
  • Сигурността и здравето на специалистите ни е водещ принцип.
  • Предлагаме цялостна услуга започваща от обсъждане на идейния проект и завършваща с извозване на отработения материал.

  Посетителите на тази страница обикновено се интересуват и от сканиране на бетон